سفارش تبلیغ
صبا
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

89/11/11
9:20 ص

عالی گیژان واقع در روستای پاسگاه بازوند

عالی گیژان عکس از سایت میراث فرهنگی

نمایی از  رومشگان از بابک امرایی

نمایی از رومشگان عکس از بابک امرایی

تپه چغابل از بابک امرایی

تپه باستانی چغابل عکس از بابک امرایی

نمایی از تپه باستانی چغابل از بالا

نمایی از تپه باستانی چغابل عکس از بابک امرایی

ماله کوه رومشگان عکس از مرادپوری

ماله کوه رومشگان عکس از مرادپوری

رومشگان از بلندای ویزنهار

رومشگان از بلندای ویزنهار  عکس از سایت رومیانی

سید سهل الدین عکس از بابک امرایی

سید سهل الدین عکس از بابک امرایی

 ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ